امروز: دوشنبه 27 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی نحوه تامین انرژی و عملكرد خودروی برقی

بررسی نحوه تامین انرژی و عملكرد خودروی برقی دسته: برق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3712 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 143

این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یكی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال 1900 میلادی بر می گردد كه در آن زمان از یك طرف به علت مشكلات

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملكرد خودروی برقی

مقدمه............................................ 2

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

1-1 تعریف خودرو برقی............................. 3

1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی..................... 4

1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن.......... 6

1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم............. 7

1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب............. 8

1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی........ 10

1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الكتریكی تولید انبوه................................................. 15

1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc ........ 17

1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac ....... 19

1-5-3 خودروهای دو منظوره......................... 21

1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری.................. 24

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی..................... 25

2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب.......................... 26

2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها........................ 26

2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت.......................... 27

2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده.................. 27

2-1-5 توزیع وزن.................................. 27

2-2 نیروی مقاومت هوا............................. 28

2-3رانندگی در جاده............................... 31

2-3-1 توجه به تایر های خودرو..................... 32

2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو......... 34

2-4 تجهیزات انتقال قدرت.......................... 34

2-4-1 سیستم های انتقال قدرت...................... 35

2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی 36

2-4-3 بررسی دنده ها.............................. 39

2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی.................. 40

2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبك یا سنگین برای روان كاری................................................. 40

2-5 مشخصات خودروهای برقی......................... 42

2-5-1 توان و گشتاور.............................. 43

2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو.................... 46

2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور.................. 46

2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور 47

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیكان برقی........ 49

3-1-1 شتابگیری مناسب............................. 49

3-1-2 سرعت میانگین پیشینه........................ 49

3-1-3 تأثیر شیب.................................. 50

3-1-4 برد........................................ 50

3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو.................. 50

3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری...................... 51

3-2-2 نیروی حرکت در شیب.......................... 53

3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی......................... 53

3-2-4 نیروی مقاومت هوا........................... 53

3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد....................... 54

3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان.................... 54

3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت...... 58

3-3-1 فلایول...................................... 58

3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول........................ 61

3-3-3 محاسبه فلنج پوسته.......................... 63

3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور....................... 64

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

مقدمه............................................ 68                                                                                             

فصل اول : سلولهای خورشیدی

1-1 توضیحات کلی.................................. 72

2-1 بازدهی سلول.................................. 73

3-1 انواع سلولهای سیلیکونی....................... 73

4-1 فناوریهای تولید.............................. 74

1-4-1  Screen  printed................................ 74

5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی............... 74

1-5-1 نحوه كاركردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییكpv). 74

2-5-1 سیلیكون در سلولهای خورشیدی................. 76

3-5-1هنگامی كه نور به سلولهای خورشیدی برخورد می كند 80

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

1-2 مقدمه........................................ 81

2-2 بارهای وارده به شاسی......................... 83

1-2-2 بارهای استاتیكی............................ 83

2-2-2 بارهای دینامیكی(مربوط به سیستم تعلیق)...... 83

3-2-2 نیاز مندیها................................ 83

4-2-2 انواع شاسیها............................... 84

5-2-2 فرم فضایی.................................. 84

6-2-2 مواد به كار رفته در شاسیها................. 85

7-2-2 مونوكوكهای كامپوزیتی....................... 86

8-2-2 جای راننده................................. 86

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

1-3 مقدمه........................................ 87

2-3 بررسی عوامل گوناگون.......................... 87

1-2-3 خنك نگهداشتن ناحیه......................... 87

2-2-3 چیدن سلولها................................ 87

3-2-3 اتصال داخلی سلولها......................... 88

4-2-3 پوششها..................................... 88

3-3 حفاظ سلولها.................................. 88

1-3-3 فناوریها................................... 89

4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR ....... 89

5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر 90

1-5-3 وضعیت الكتریكی ناحیه پانل خورشیدی.......... 93

2-5-3 نكات استنتاجی.............................. 96

6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی.. 96

1-6-3 مشخصات ناحیه............................... 96

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

1-4 مقدمه........................................ 97

2-4 طراحی پیکره اصلی............................. 97

1-2-4 قوانین مسابقه.............................. 97

3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه.......... 97

4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین................... 99

5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب........... 101

6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی................. 102

7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی................... 103

8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی............... 106

9-4 تحلیل طراحی................................ 106

10-4 خواندن نقشه ها برای CFD................... 107

11-4 نتایج CFD................................. 108

12-4 طراحی دوباره براساس CFD................... 110

13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم.................... 110

14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه.. 110

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

1-5 مقدمه...................................... 112

2-5 سیستم رانش ................................ 114

1-2-5 بررسی عملكرد سیستم رانش.................. 115

2-2-5 انواع مكانیزمها.......................... 115

3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت............... 117

3-5 سیستم تعلیق ............................... 118

1-3-5 معایب.................................... 118

2-3-5 مزایا.................................... 118

3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق................. 119

4-3-5 اجزا..................................... 119

5-3-5 انواع سیستم تعلیق........................ 119

4-5 ترمزها..................................... 121

1-4-5 انواع ترمزها............................. 121

2-4-5 مشكلات.................................... 122

3-4-5 توضیح.................................... 122

5-5 چرخ ها و تایرها ........................... 122

1-5-5 انواع چرخها.............................. 122

2-5-5 تایرها................................... 124

3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها.. 124

فصل ششم : موتور

1-6 انواع موتور ............................... 126

1-1-6 القاییAC................................. 126

2-1-6 مقاومت متغیر............................. 126

3-1-6 DC جارو بك شده........................... 126

4-1-6 DC بدون جاروبك........................... 127

5-1-6 موتورهای چرخ............................. 127

غزال ایرانی ................................... 128

چكیده غیر فارسی ............................... 139

منابع ......................................... 140

چكیده :

این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یكی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد .

سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال 1900 میلادی بر می گردد كه در آن زمان از یك طرف به علت مشكلاتی كه موتورهای الكتریكی دارا بودند و از طرف دیگر اكتشاف جدید نفت و تولید فراوان آن در پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی ساخت این خودروها مورد توجه قرار نمی گرفت . ولی با به وجود آمدن جنگهای جهانی و كشمكش های بر سرنفت باعث شد این ماده ارزش بیشتری پیدا كند و توجه ها بیشتر به خودروهای برقی جذب شود و این بود كه از سال 1990 میلادی تولید خودروهای برقی به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت .

در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یك موتور الكتریكی ، كنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرك برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مكانیكی تبدیل نماید كه منظور از مجموعه محرك كلیه قطعاتی است كه جریان مستقیم باتری ها را به نیروی كششی و گشتاور لازم برای حركت چرخها تبدیل می كنند از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرك است .

بخش اول:

نحوة تأمین انرژی و عملكرد خودروی برقی

مقدمه :

به علت پیشرفت روز افزون صنعت خودرو و تولید انبوه خودروهای احتراق داخلی که مشکلات گوناگونی از قبیل آلودگی هوا بوجود می آورد و نیز محدود بودن ذخایر سوخت فسیلی و گران بودن آن تحقیق و طراحی در مورد خودروهای برقی به یکی از برنامه های اصلی صنعت خودرو مخصوصاً در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی بدل شده است ایران نیز در چند ساله اخیر تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است شرکتهای ایران خودرو، سایپا و کیش خودرو تحقیقات در این زمینه را ادامه می دهند این تحقیقات به تولید نمونه هایی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا منجر شده که در نمایشگاههای خودرو به معرض دید عموم قرار گرفته است شرکت کیش خودرو نیز در حال ساخت خودرو برقی نمونه می باشد.

این پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد.

فصل اول : خصوصیات خودروی برقی

در این فصل پس ازمعرفی و تعریف خودروی برقی و شرح مختصری در مورد تاریخچه خودرو برقی به بررسی مزیتهای این نوع خودرو می پردازیم ابتدا مزیت خودروی برقی از نظر نوع انرژی و سپس مزیت تجهیزات الکتریکی مورد استفاده و مشکلات موجود در خودروی برقی می پردازیم .

1-1- تعریف خودروی برقی

در یک خودروی برقی مجموعه محرک برقی آن وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل نماید منظور از مجموعه  محرک کلیه قطعاتی است که جریان مستقیم باتریها را به نیروی کششی و گشتاور لازم برای حرکت چرخها تبدیل می کنند مهمترین ویژگی خودروهای برقی عبارتند از : برد و قدرت حرکت (شتاب ، سرعت ، شیب روی و بارگیری و انعطاف پذیری ) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها ، در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرک تشکیل شده است از کنترلر (عضو تنظیم کننده) ، موتور الکتریکی ، جعبه دنده با نسبت کاهنده روی اکسل ها و جعبه تقسیم برای دو یا چهارچرخ ، راه حل های دیگر نیز بکار رفته اند بطور مثال دو موتور همراه با جعبه دنده و یا بدون جعبه دنده . مجموعه محرک باید خواسته های متعدد و متنوعی را برآورده کند که از آنها بعنوان معیار برای ارزیابی و مقایسه راه حل های مختلف استفاده می شود بطور مثال برخی از مهمترین این معیارها عبارتنداز :

-         کاربری ساده

-         راندمان بالا

-         هزینه پایین

-         اطمینان بالا

-         عدم نیاز به سرویس و نگهداری

-         وزن کم

-         حجم ساختمانی کم

باید توجه داشت که نمی توان همه این معیارها را به خوبی در یک مجموعه محرک جمع نمود بطوریکه عموماً راندمان بالا با هزینه پایین متضادند علاوه براین بایستی توجه داشت که انواع خودروهای مختلف مراکز خواسته ها را تعریف می کنند بطور مثال در خودروی باری برقی حجم ساختمانی نقش کم اهمیت تری پیدا می کند.

1-2- تاریخچه تولید خودروی برقی و مزیت آن نسبت به خودرو احتراقی خودروی برقی از حدود سال 1900 میلادی تولید می شده است و تا سال 1915 روند تولید افزایش نسبتاً خوبی داشته است به دلیل مشکلاتی که موتورهای الکتریکی داشتند تولید خودرو برقی مورد استقبال قرار نگرفت اکتشافات جدید نفت و تولید فراوان آن همچنین پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی سالهای 1915 الی 1990 را در انحصار خودروهای با موتور احتراقی در آورد . بروز جنگهای جهانی ، جنگها و کشمکش هایی که نفت موضوع اصلی یا مورد استفاده آنها بود باعث شد که به ارزش واقعی این ماده پی برده شود و قیمت آن افزایش یابد اکنون که منابع جدید و قابل توجه نفت کشف نشده است و پیش بینی می شود ذخائر نفت به اتمام برسد، کشورهای صنعتی به استفاده از منابع دیگر انرژی ترغیب شده اند انرژی خورشیدی ، باد، سدهای آبی و انرژی هسته ای منابع جدید تأمین انرژی هستند و براحتی به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند از سال 1990 تولید خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت چون خودروها که یکی از منابع عمده مصرف انرژی هستند می توانند به مصرف انرژی هستند می توانند به مصرف کننده الکتریسیته تبدیل شوند با پیشرفت فن آوری ساخت موتورهای الکتریکی ، خودروهای برقی دارای مزیت نسبی نسبت به خودروهای معمولی شده اند در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یک موتور الکتریکی ، کنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد همه این تجهیزات پیشرفت چشمگیری داشته اند بطوریکه تعمیرات به حداقل می رسد خودرو معمولی شامل موتور احتراق داخلی با سیستم پیچیده ای است و تجهیزاتی به آن اضافه می شود. مانند :

1-                       تجهیزات خروج و تصفیه دود شامل انباره ، اگزوز و ...

2-                       سیستم سرمایش موتور شامل رادیاتور، پمپ آب ، محفظه سرمایش ، ترموستات و سنسورها

3-                       سیستم تولید جرقه شامل دلکو ، شمع ها و ...

4-                       سیستم سوخت رسانی شامل کاربراتور پمپ سوخت رسانی ، سیستم تزریق ، سوخت داخل سیلندر ، فیلترهای هوا و سوخت .

5-                       سیستم مکانیکی موتور شامل میل لنگ ، پیستونها ، رینگهای آب بندی ، پمپ روغن ، چرخ زنجیر، واشرهای آب بندی و استارتر. این تجهیزات احتیاج به سرویس و تعمیرات مداوم دارند در حالیکه در خودرو برقی تجهیزات پیچیده ای وجود ندارد.

1-3- انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آنها

موتورهای الکتریکی دارای استاتور یا قسمت ساکن و روتور یا قسمت متحرک هستند موتورهای الکتریکی فقط دارای یک قسمت متحرک هستند در حالیکه موتورهای احتراقی قطعات متحرک زیادی دارند راندمان این موتورها بالاست و اغلب بیش از 90% است انواع موتورهای الکتریکی را می توان در محدوده وسیع قدرت و در اندازه های مختلف و شکلهای مختلف از نوع dc یا ac طراحی کرد.

موتور الکتریکی وسیله مکانیکی است که انرژی مکانیکی را به حرکت تبدیل می نماید و این حرکت می تواند برای تولید کار ، کشیدن ، هل دادن ، بالا بردن ، تکان دادن یا ایجاد نوسان بکار رود.

موتور الکتریکی از قوانین کلاسیک و مغناطیس استفاده می نماید هر کدام از انواع موتورها دارای مشخصه های سرعت ، گشتاور و مشخصه برقی خاص هستند و برای استفاده در خودرو برقی دارای مزایا و معایبی می باشند انواع موتورهای برقی مناسب برای استفاده در خودرو برقی که به صورت انبوه تولید می شوند به طور اختصار معرفی می گردد.

1-3-1- موتورهای الکتریکی جریان مستقیم

در این نوع موتورها جریان اصلی از کویل های هسته عبور می نماید و باعث چرخش هسته و ایجاد گشتاور در آن می گردد استاتور شامل قطب های آهن ربایی است هسته شامل شافت اصلی موتور و چند کویل است هر یک از کویل ها به کویل بعدی متصل است و جریان در کل آنها وجود دارد البته نوع اتصال کویل ها به یکدیگر خواص مختلفی ایجاد می نماید که انواع مختلف موتورهای dc را به وجود می آورد.

1-                       سری

2-                       شانت : در این نوع موتور به علت وجود کوماتاتور متحرک جریان در آرمیچر مرتباً تغییر جهت می دهد.

3-                       ترکیبی  : که ترکیب نوع 1 و 2 می باشد.

4-                       با مغناطیس دائم

5-                       بدون جاروبک

6-                       جامع

مدار جریان در کویل انواع مختلف موتور dc و مشخصه های هر کدام از این نوع موتورها در شکل 1-1 ترسیم شده است.

موتورهای جریان مستقیم عموماً دارای مدار اینورتر ساده و ارزان با قابلیت بسیار بالا می باشند و سرعت موتور به راحتی قابل کنترل است وزن و حجم زیاد ، قیمت بالا پیچیدگی ساخت ، هزینه تعمیر و نگهداری بالا ، راندمان پائین و وجود جاروبک از معایب این موتورها می باشد در موتورها بدون نگهداری بالا ، راندمان پایین و وجود جاروبک از معایب این موتورها می باشد در نوع موتور بدون جاروبک که جاروبک وجود ندارد ، کنترل سرعت براحتی انجام می شود و موتور دارای دانسیته قدرت بالا می باشد این نوع موتور در سرعتها بالا کاربرد دارد حجم موتور کم و نویز نسبت به موتورهای دیگر کمتر می باشد عیب این نوع پیچیده بودن ساخت موتور و قیمت بالای آن است.

1-3-2- موتورهای الکتریکی جریان متناوب

جریان ac خصوصیات خوبی دارد از جمله می تواند در ولتاژهای بالا به راحتی انتقال یابد و با وجود ترانسفورماتور تبدیل مقدار ولتاژ نیز به راحتی انجام می شود به علت در دسترس بودن این نوع موتور برای خودرو برقی نیز بیشتر استفاده می گردد.

مهمترین و پراستفاده ترین موتور ac ، موتور قفسه ای است در این نوع موتور که اساس آن مانند یک ترانسفورماتور متحرک است وجود جریان در سیم پیچ استاتور باعث القاء جریان در سیم پیچ هسته می شود بنابراین نیروهای حاصل از میدان جریان در هسته باعث چرخش آن و تولید گشتاور می شود.

مهمترین خصوصیات موتور القائی قفسه ای به شرح زیر است :

1-                       هیچگونه جاروبک یا کوماتاتوری نیاز نمی باشد.

2-                       دارای کمترین تعمیرات لازم است .

3-                       مناسب باری کار در محیط های کثیف است .

4-                       قابلیت اطمینان بالا دارد .

5-                       راندمان بالا دارد.

6-                       سختی و عمر بالا.

7-                       هزینه ، وزن ، حجم و ممان اینرسی کم .

ذیلاً در مورد سه نوع موتور جریان متناوب که برای استفاده در خودروی برقی در نظر گرفته شده توضیحات بیشتری داده می شود.

1- موتورهای سنکرون یا مغناطیس دائم

در این نوع موتور دانسیته قدرت بالا است به دلیل کنترل جریان و میدان استاتور، گشتاور بیشتری می توان تولید کرد جاروبک وجود ندارد و در سرعتهای بالا و محدوده وسیع سرعت قابل استفاده است .

2- موتورهای القائی سه فاز

ساخت موتور ساده است این موتور سبک، مقاوم ، کم حجم ، ارزان و دارای راندمان بالا می باشد و نیازی به جاروبک ندارد البته برای کنترل سرعت باید از سیستم کنترل پیچیده ای استفاده نمود و این سیستم قیمت بالایی خواهد داشت.

3- موتورهای شار محوری :

اخیراً موتورهای (Afm,Axial flux motor) یا موتورهای شار محوری نیز ساخته شده اند که دارای دو مدل استفاده از موتور در داخل چرخ خودرو (whell motor) و یا موتورهای با دو روتور و یک استاتور به صورتی که موتور به جای دیفرانسیل خودرو نصب می شود می باشند. البته دو موتور اخیر نیاز به فن آوری بالاتری برای ساخت و استفاده کردن داشته و قیمت بالاتری نیز دارند ولی بازده و عملکرد آنها بهتر از موتورهای القائی و PMSM  معمولی می باشد دور موتور حداقل 3000 تا 3800 دور می باشد.

1-4- باتریهای قابل استفاده در خودرو برقی

ظرفیت و مقدار جریان دو فاکتور مشخصه باتریها هستند ظرفیت مقدار انرژی ذخیره شده در باتری است و به فاکتورهای زیادی وابسته هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

1-                       سطح یا اندازه فیزیکی صفحاتی که توسط اکترولیت پوشیده می شوند.

2-                       وزن و مقدار مواد در صفحات

3-                       تعداد صفحات و نوع جدا کننده بین آنها

4-                       مقدار الکترولیت و جرم مخصوص آن

5-                       سن باتری

6-                       شرایط سلول – مقدار رسوب در ته سلول

7-                       دما

8-                       حد ولتاژ پایینی

9-                       نرخ دشارژ

ظرفیت باتری برحسب آمپر- ساعت مشخص می شود جریان مشخصه دیگری باتری است و برحسب آمپر می باشد مقدار جریان تعیین کننده نرخ انرژی هنگام شارژ یا دشارژ می باشد بطور مثال برای یک باتری 100 آمپر ساعت با جریان یک آمپر زمان دشارژ 100 ساعت می شود و این باتری با جریان 100/C مشخص می گردد.

شاید تنها ضعف خودرو برقی باتریهای آن باشد به علت چگالی کم انرژی ذخیره شده در باتری باید از تعداد زیادی باتری استفاده نمود که وزن خود را افزایش داده انرژی اضافه ای برای حمل این وزن مصرف می شود و مسافت پیموده شده در مقایسه با خودروهای احتراقی کمتر است همچنین شارژر این باتریها زمان برخواهد بود هزینه بالایی نیز صرف خرید باتریها خواهد شد اگر باتری های مناسبی برای خودرو ساخته شود که مشکلات فعلی را نداشته باشد یقیناً خودروهای با موتور احتراق داخلی کنار گذاشته می شوند.

انواع باتریهای شیمیایی ساخته می شوند از جمله باتریهای سرب اسیدی، نیکل کادمیوم، نیکل آهن ، نیکل منگنز ، سدیم سولفور و روی برم ، باتریهای سدیم سولفور بیشترین دانسیته انرژی حدود Wh/kg 150 را دارا می باشد اما قابل انفجار هستند باتریهای سرب اسیدی کمترین چگالی انرژی در حدود Wh/kg35 را دارا می باشند اما به علت عمر عملکرد خوب در حدود 750 سیکل شارژ و قابلیت اطمینان بالا و قیمت مناسب بیشترین استفاده می شوند.

سیستم ذخیره انرژی الکتریکی :

در بلوک دیاگرام شکل زیر انواع مختلف سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی نشان داده شده است در خودروهای برقی معمولاً از باتریهای شیمیایی استفاده می شود که در زیر پارامترها و مشخصات کلی مربوط به باتریهای مورد استفاده در خودرو برقی آورده شده است .

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

برچسب ها : خودروی برقی , نیروی مقاومت هوا , موتورهای الکتریکی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر