امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API دسته: مکانیک
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 11906 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 172

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
-1-1مقدمه 2
-1-1-1تاریخچه ذخیره سازی نفت و مخازن 2
فصل دوم: آشنایی با مخازن
-1-2انواع مخازن از نظر شکل ظاهری 7
-1-1-2مخازن کروی و شبه کره 7
-2-1-2مخازن پلاستیکی 8
-3-1-2مخازن استوانهای 8
-4-1-2دریچه ها 24
-2-2طرح و تهیه ورقهای مخزن 25
-1-2-2طرح مخازن 25
-2-2-2تهیه ورقهای مخزن 26
-3-2-2فلز مبنا 27
-3-2فوندانسیون مخازن 28
-1-3-2پیسازی با توجه به وضع زمین 28
-2-3-2پیسازی با توجه به ظرفیت مخازن 31
-3-3-2پیسازی با توجه به کیفیت فرآورده 31
-4-3-2پیسازی با توجه به نوع مخزن 32
-5-3-2محاسبات لازم برای پیچهای نگهدارنده مخزن روی فوندانسیون 32

فصل سوم: نصب مخازن
-1-3طراحی ورق کف 38
-2-3طراحی ورقهای اتصالی کف به بدنه 39
-3-3طراحی پیوسته 39
-4-3محاسبه نیروی ناشی از باد روی مخازن 42
-5-3محاسبات طراحی 35
-1-5-3طراحی کف 35
-2-5-3طراحی سیلندر 46
-3-5-3محاسبه تعداد ورقهای حلقوی کف برای مقاومت در برابر باد و زلزله 52
-4-5-3محاسبه ضخامت ورقههای حلقوی 53
-5-5-3طراحی فلنجها 52
-6-5-3طراحی دریچه ورود شخص به مخزن 57
-7-5-3طراحی دریچه ورود شخص به داخل مخزن در سقف 60
-6-3طراحی سقفهای مثلثی خود نگهدارنده 62
-1-6-3طراحی فلنج سقف 65
-2-6-3محاسبه ضخامت مورد نیاز برای اینکه ورق سقف تغییر شکل ندهد 67
-7-3طراحی مخازن برای مقاومت در برابر باد 70
-8-3طراحی مخزن برای مقاومت در برابر زلزله 73
-9-3پله مخازن 75
-10-3طراحی استحکامات محکم کننده بدنه مخزن 76
-11-3پایه های سقف شناور 78
فصل چهارم: تأیید جوشکاری
-1-4اتصالات 80
-2-4تخلیههای اولیه سقف 86
-3-4دستگاههای مرکزیاب و ضدچرخش 87
-4-4ساخت 88
-5-4نصب مخازن 90
-1-5-4نصب مخازن کف مخزن 90
-2-5-4نصب بدنه مخزن 93
-6-4دستورالعمل جوشکاری 98
-7-4دستورالعمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن 102
102 - نصب1-7-4
-2-7-4ترتیب جوشکاری 109
-3-7-4ترتیب کلی 116
-8-4جزئیات جوشکاری 118
فصل پنجم: بازرسی مخازن
-1-5آزمایش خلاء 125
-2-5بازرسی جوشهای کف مخزن 126
-3-5بازرسی جوشهای ورق تقویتی 127
-4-5آزمایش بدنه 127
عنوان صفحه
-5-5آزمایش سقف 128
-6-5تعمیر جوشها 129
-7-5تلرانس ابعادی 129
-1-7-5شاقولی بودن 130
-2-7-5گرد بودن 130
-3-7-5انحرافات موضعی 131
-4-7-5فونداسیون 131
-8-5روشهای بازرسی اتصالات 132
-1-8-5روش پرتونگاری 132
-2-8-5کاربرد 132
-3-8-5تعداد و محل فیلمها 133
-4-8-5فن پرتونگاری 135
-5-8-5آزمایش ذره مغناطیسی 138
-6-8-5آزمایش التراسونیک 138
-7-8-5آزمایش با مایع نافذ 139
-8-8-5بازرسی چشمی 140
-9-5دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره 141
-1-9-5پر کردن مخزن با آب 141
-2-9-5نرخ پر کردن 141
-3-9-5اندازهگیری نشت 142

عنوان صفحه
-4-9-5شاقولی 142
-5-9-5تعمیرات 142
143 - فرمها6-9-5
-10-5دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن 143
-1-10-5مشخصات روش جوشکاری 143
-2-10-5آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار 143
-3-10-5کنترل فونداسیون 144
-4-10-5شیببندی و تراکم ماسه قیری یا آسفالت 144
144 - ورق کف5-10-5
-6-10-5ورق دور کف 144
-7-10-5ورق بدنه 145
-8-10-5ورق تقویتی دو دریچه 145
145 - قاب سقف9-10-5
-10-10-5ورقهای سقف 146
-11-10-5موارد متفرقه 146
-12-10-5بازرسی چشمی جوش 146
-13-10-5اتصال بدنه به کف 146
-14-10-5پرتونگاری جوشهای افقی و عمودی بدنه 146
-15-10-5چاله تخلیه )نازل تخلیه( 147
-16-10-5تعمیر جوشها 147


-17-10-5آزمایش هیدرواستاتیک 147
فصل ششم: تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
-1-6تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار 150
-1-1-6آزمایش ضربه 150
-2-1-6آزمون جوشکار 151
-3-1-6شناسایی اتصالات جوش 152
-2-6نشانگذاری و پلاک شناسایی 152
-3-6تقسیم مسئولیت 154
-4-6صدور گواهی 154
فصل هفتم: تعمیرات مخازن
-1-7تعمیر و رفع نواقص مخزن 156
-1-1-7تعمیر کف مخزن 156
-2-1-7تعمیر سقف 158
منابع و مراجع

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API , آشنایی با مخازن , انواع مخازن از نظر شکل ظاهری , مخازن کروی و شبه کره , مخازن پلاستیکی , مخازن استوانهای , دریچه ها , طرح و تهیه ورقهای مخزن , طرح مخازن , تهیه ورقهای مخزن , فلز مبنا , فوندانسیون مخازن , پیسازی با توجه به وضع زمین

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر